ТОВ "ДВА Агро Україна"

 

м.Київ, вул. Євгена Сверстюка, 2А, офіс 603   
Тел.: +38067 489 79 20

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

 

 Гарантія найвищого результату господарствам, орієнтованим на високий урожай.

Трикомпонентний базовий гербіцид для боротьби з бур´янами в посівах цукрових буряків.

Діюча  речовина Фенмедифам, 91 г/л + десмедифам,
71 г/л + етофумезат, 112 г/л
Препаративна форма концентрат, що емульгується, в якому ідеально скомпоновані гідрофільна і ліпо- фільна складові рецептури.
Хімічна група десмедифам і фенмедифам належать до біс-карбама- тів, етофумезат - до бензофуранілалкансульфонатів.
Упаковка 5 л

Бетапур забезпечує створення на  поверхні листкової пластинки бур´янів плівки, що має максимальну площу за рахунок малого крайового кута змочування. Комплекс поверхнево-активних речовин, що входять до складу препаративної форми, дає змогу поліпшити розподіл гербіциду по поверхні листка, збільшити ступінь проникнення діючих  речовин через кутикулярні воски і таким чином підвищити ефективність препарату.
Великою перевагою препаративної форми Бетапур є довготривалий період придатності робочого розчину (до 24 год) водної емульсії гербіциду в широкому діапазоні концентрацій без кристалізації, що забезпечує високу технологічність нанесення препарату і стабільність плівки емульсії на листках бур´янів.

Властивості

Бетапур KE — післясходовий гербіцид, рекомендований для  використання на  посівах цукрових буряків.

Спектр дії
  • високочутливі до гербіциду Бетапур — щириця (види), амброзія полинолиста, вероніка (види), гірчиця польова, гірчак (види), сухоребрик (види), кучерявець Софії, рутка лікарська, зірочник середній, жовтозілля звичайне, лутига (види), лобода (види), тонконіг однорічний, паслін чорний, грицики, жабрій звичайний, підмаренник чіпкий,  портулак городній, редька дика, шпергель звичайний, фіалка польова, талабан;
  • середньочутливі — волошка синя, кохія  вінична, кропива жалка,  метлюг звичайний, осот городній, полин звичайний, просо куряче, пальчатка кров´яна, мишій зелений, череда трироздільна, чистець польовий;
  • малочутливі — канатник Теофраста,  пирій  повзучий, лисохвіст польовий, ромашка (види), осот польовий, свинорий пальчастий.
Механізм дії

володіє трансламінарною дією,  проникає через листки. Пригнічує бур´яни на  ранніх стадіях їхнього розвитку, порушуючи фотосинтез  та  обмін  білків,  уповільнює ріст  меристемних тканин і поділ клітин, обмежує утворення воскового шару.

Селективність

Бетапур поєднує високу гербіцидну ефективність  діючих речовин за впливу на широкий спектр бур’янів із відмінним захистом культурних рослин. Ця селективність ґрунтується  на  тому,  що  діючі  речовини розкладаються в  цукрових буряках через гідроліз і утворення хімічних  сполук, які відбуваються в нічний час.  При цьому в бур’янах, на які діє гербіцид, діючі речовини не розкладаються.
Застосування:
Оптимальною і найефективнішою схемою захисту посівів від бур’янів є триразова обробка в кількості 1,0 л/га (за одну обробку), якщо  бур’яни перебувають у стадії  сім’ядоль. При цьому стадія розвитку цукрових буряків значення не має.
Швидкість і симптоми впливу:
гербіцидна дія проявляється протягом 4–8  днів після засто- сування. Спочатку спостерігається посвітління листків, поступово посилюється знебарвлення аж до настання хлорозу. Потім бур´яни поступово в´януть і засихають. Їхня повна загибель настає через 2–3 тижні.

Графік Застосування

Слабкий початковий ріст  і сильна реакція молодих рослин цукрових буряків на  конкуренцію з боку  бур’янів потребують  знищення бур’янів упродовж тривалого періоду. Застосування гербіциду Бетапур для  послідовної багаторазової обробки посівів після сходів гарантує  тривалий  контроль над бур’янами.
Рекомендується проводити до трьох обробок для  контролю послідовних сходів бур’янів.
Першу  обробку слід  проводити у  фазі сім’ядолей бур’янів. Другу й третю обробки слід проводити, коли наступні сходи бур’янів будуть у фазі сім’ядолей.
У разі  із внесенням гербіциду на  полях, засмічених такими бур’янами, як гірчаки, рекомендується додавати до бакового  розчину препарат-партнер  Модіпур  700 КС (метамітрон 700г/л). Загальна кількість обробок може  коливатися в межах максимальної дози обробки за сезон.

Рекомендації щодо застосування

Культура Норма  витрати прапарату, л/га Спосіб  і строки обробки

Буряки цукрові

3,0 Одноразове обприскування посівів у фазі 4 справжніх листків культури у ранні фази росту бур´янів
1,5 Дворазове обприскування посівів у фазі 2 - 4 листків бур´янів (по першій і другій «хвилях» з інтервалом
7 - 14 днів)
1,0 Триразове обприскування посівів у фазі сім´ядоль бур´янів (по першій,  другій і третій «хвилях» з інтерва- лом 7 - 14 днів)
Витрата робочої рідини: 200 л/га.

Переваги
  • Контроль широкого спектру бур’янів, зокрема найпроблемніших на цукрових буряках (таких як лобода, щириця, гірчаки, всі хрестоцвіті).
  • Можливість використання у бакових сумішах з іншими препаратами з метою вирішення специфічних завдань боротьби щодо контролю бур’янів на конкретному полі.
  • Зручність зберігання та  застосування; простота приготування робочого розчину і внесення препарату.
  • Гнучкість у використанні, виборі часу й кількості обробок, що дає змогу легко пристосувати препарат до місцевих умов.
  • Відповідність високим екологічним стандартам.
  • Незамінний у захисті  цукрових буряків; знищує  понад 40 видів однорічних дводольних бур´янів; контроль однорічних злакових бур´янів; висока чистота посівів.
Фактори

Оптимальна температура повітря для  внесення - не  нижче 5 і не вище 25°С. Максимальний гербіцидний ефект досягається за обробки в діапазоні температур від 10 до 25°С.  Не рекомендується   обприскувати посіви  буряків, ослаблені впливом приморозків, спеки, хвороб і шкідників, а також рослини  з механічними пошкодженнями після проведення культивації. Не слід обробляти посіви менш ніж за 6 годин до випадання опадів та за наявності сильної роси.
Дуже важливо провести обприскування в рекомендовані строки, не допускати переростання бур´янів, які стають стійкішими до препарату.

Приготування

попередньо препарат  перемішують у  заводській упаковці. Бак обприскувача заповнюють наполовину водою, вмикають мішалку, додають відміряну кількість препарату, продовжують заповнення бака  обприскувача водою з одночасним перемішуванням. Перемішування продовжують і під час обробки для забезпечення однорідності робочого розчину.

Сумісність

Для адаптації способів обробки посівів до конкретних місцевих умов за поєднання обробки гербіцидами з іншими заходами захисту посівів цукрових буряків гербіцид Бетапур можна змішувати з іншими засобами захисту рослин.

Додати коментар


Захисний код
Оновити